Spendle Personal Finance

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

Deze overeenkomst (of "EULA") is een juridische overeenkomst tussen de persoon, het bedrijf of de organisatie ("U") die een licentie heeft verleend voor een softwareproduct ("Spendle") en Spendle ("Licentiegever" of "Application Provider"). Het product is uitsluitend verkrijgbaar via https://www.spendle.com, het softwaredistributieplatform van Apple ("App Store") en via het softwaredistributieplatform van Google ("Google Play Store"). De "App Store" en "Google Play Store" worden in deze licentie "Services" genoemd. Door een product van de licentiegever te installeren en / of te gebruiken, bevestigt u dat u deze overeenkomst accepteert en gaat u ermee akkoord gebonden te worden aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Deze EULA is alleen van toepassing op een Product dat hierbij door de Licentiegever wordt geleverd, ongeacht of naar andere software of platform wordt verwezen of hierin wordt beschreven.

De producten die via de Services worden verhandeld, worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie. De applicatieprovider behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Het Product dat onder deze licentie valt, wordt in deze licentie de "Gelicentieerde Applicatie" genoemd. De Gelicentieerde Applicatie moet worden gebruikt op apparaten die werken met de besturingssystemen van Apple ("iOS" en "Mac OS") en / of met het besturingssysteem van Google ("Android") en naar de bovengenoemde apparaten wordt in deze licentie verwezen als "Apparaten". De App Store-voorwaarden en de Servicevoorwaarden van Google Play worden in deze licentie aangeduid als "Gebruiksregels".

a. Scope van de licentie

Deze licentie die aan u is verleend voor de gelicentieerde applicatie door de applicatieprovider is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de gelicentieerde applicatie te gebruiken op alle apparaten die u bezit of beheert en zoals toegestaan ​​door de gebruiksregels. Deze licentie staat U niet toe de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken op Apparaten die u niet bezit of beheert. U mag de gelicentieerde applicatie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herverdelen of in sublicentie geven. U mag niet kopiëren (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze licentie en de Gebruiksregels), decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode af te leiden van, wijzigen, of afgeleide werken maken van de Gelicentieerde Applicatie, updates of enig deel daarvan (behalve voor zover en alleen voor zover een voorgaande beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving of voor zover toegestaan ​​door de licentievoorwaarden die het gebruik van een open source regelen) componenten die bij de gelicentieerde applicatie zijn geleverd). Elke poging daartoe is een schending van de rechten van de Applicatieprovider en zijn licentiegevers. Als u deze beperking overtreedt, kunt u worden vervolgd en schadevergoeding krijgen. De voorwaarden van de licentie zijn van toepassing op eventuele upgrades die worden geleverd door de toepassingsaanbieder die het oorspronkelijke product vervangen en / of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn.

b. Toestemming voor gebruik van gegevens

U stemt ermee in dat de toepassingsaanbieder technische gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware, en randapparatuur voor ondersteuningsdoeleinden en algemene verbeteringen van de applicatie, zoals beschreven in de privacyvoorwaarden.

c. Beëindiging

De licentie blijft van kracht totdat deze door u of de applicatieprovider wordt beëindigd. Uw rechten onder deze licentie worden automatisch beëindigd zonder kennisgeving van de applicatieprovider als u zich niet houdt aan een of meer voorwaarden van deze licentie. Na beëindiging van de licentie dient u alle gebruik van de gelicentieerde applicatie stop te zetten en alle kopieën, geheel of gedeeltelijk, van de gelicentieerde applicatie te vernietigen.

De applicatieprovider geeft geen garantie met betrekking tot de prijs en beschikbaarheid van de volledige of delen van het aangeboden Product en service en behoudt zich het recht voor om deze tussentijds te wijzigen of beëindigen zonder restitutie van (een deel van) de licentieaanschafwaarde.

d. Diensten of materiaal van derden

De gelicentieerde applicatie kan toegang tot de services en websites van de applicatieleverancier en van derden mogelijk maken (collectief en individueel, "services"). Voor gebruik van de Services is mogelijk internettoegang vereist en accepteert u aanvullende servicevoorwaarden.

Bepaalde Services kunnen inhoud, gegevens, informatie, toepassingen of materialen van derden weergeven, opnemen of beschikbaar maken ("Materiaal van derden") of links naar bepaalde websites van derden bieden. Door de Services te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Applicatieprovider niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk materiaal van derden of web sites. De Applicatie Provider geeft geen garanties of onderschrijft deze niet en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens U of enige andere persoon voor Diensten van derden, Materialen van derden of websites, of voor andere materialen, producten, of diensten van derden. Materiaal van derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden.

U gaat ermee akkoord dat alle Services bedrijfseigen inhoud, informatie en materiaal bevatten dat wordt beschermd door toepasselijk intellectueel eigendom en andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, en dat U dergelijke bedrijfseigen inhoud, informatie of materialen op geen enkele manier zult gebruiken, behalve voor toegestane gebruik van de Services. Geen enkel deel van de Services mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook. U stemt ermee in om op geen enkele manier op basis van de Services de Services te wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of er afgeleide werken van te maken, en U mag de Services op geen enkele ongeoorloofde manier exploiteren, inclusief maar niet beperkt tot, door overtreding of belastend netwerkcapaciteit. U stemt er verder mee in de Services op geen enkele manier te gebruiken om te intimideren, misbruiken, stalken, bedreigen.

Bovendien zijn Services van derden en Materialen van derden waartoe toegang kan worden verkregen op, weergegeven op of gekoppeld aan vanaf de Apparaten, niet beschikbaar in alle talen of in alle landen. De applicatieprovider verklaart niet dat dergelijke diensten en materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest om toegang te krijgen tot dergelijke Services of Materialen, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke lokale wetten. De Applicatieprovider en zijn licentiegevers behouden zich het recht voor om de toegang tot Services op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. In geen geval is de Applicatieprovider aansprakelijk voor het verwijderen of blokkeren van de toegang tot dergelijke Services. De Applicatie Provider kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of toegang tot bepaalde Diensten, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

De applicatieprovider biedt geen garantie met betrekking tot de prijs en beschikbaarheid van diensten van derden en behoudt zich het recht voor om deze tussentijds te wijzigen of beëindigen zonder restitutie van (een deel) van de licentieaanschafwaarde.

e. Geen garantie

U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de gelicentieerde applicatie op eigen risico is en dat het volledige risico met betrekking tot kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanning bij u ligt. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden de licentieaanvraag en alle services die worden uitgevoerd of geleverd door de gelicentieerde applicatie ("services") geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", met alle fouten en zonder enige vorm van garantie, en de applicatieprovider wijst hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de gelicentieerde applicatie en alle services af.

f. Beperking van aansprakelijkheid

Voorzover wettelijk niet verboden, is de aanbieder van de applicatie in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking of alle andere commerciële schade of verliezen.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Application Provider jegens u het bedrag van twintig euro (€ 20,00) overschrijden.